Kamenná predajňa otvorená v obvyklej otváracej dobe.Internetový obchod v prevádzke bez obmedzenia.

Leovet Power Phaser Durativ gel 500ml.

momentálne vypredané
Produkt Cena
Leovet Power Phaser Durativ gel 500ml. 18,95 Eur
Informujte ma keď produkt bude dostupný
Leovet Power Phaser Durativ gel 500ml.

Repelentný gél Leovet Power Phaser = absolútna ochrana. Mimoriadne vysoký obsah aktívnej účinnej látky. Pre senzibilné kone a citlivé miesta na tele.

 

- účinkuje proti ovadom, muchám a všetkým komárom

- má 100% odpudzujúci účinok a optimálnu priľnavosť účinných látok aj keď sa kôň potí

- gelová forma uľahčuje aplikáciu pre kone citlivé a ľakavé na spreje

- účinnosť 2 - 3 hodiny

 

Obsah balenia: 500 ml

 

Spôsob použitia:

Výrobok rovnomerne naneste pomocou priloženej hubky priamo na ohrozené miesta. Vyhnite sa kontaktu s očami a sliznicou.

 

Účinné látky:

Ethyl Butylacetylaminopropionate 10g/100g

Citriodiol 1g/100g

 

Odporúčania:

Rešpektujte spôsob použitia, dávkovania, podmienky použitia a ochranné opatrenia uvedené na obale, boli stanovené na základe vlastností výrobku a s ohľadom na použitie, ku ktorému je produkt určený.

 

Manipulácia:

Počas používania produktu nejedzte, nepite a nefajčite. Po použití alebo kontakte s produktom si umyte ruky. Dodržujte odporúčania týkajúce sa skladovania výrobku a manipulácie s ním až do okamihu, kedy bude obal zlikvidovaný. Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.

 

Ochranné opatrenia:

Obsahuje izopropanol. Obsahuje citronellol. Môže vyvolať alergickú reakciu. Spôsobuje vážne podráždenie očí. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

 

Opatrenia prvej pomoci:

Po zasiahnutí očí: V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc.

 

POUŽÍVAJTE REPELENT BEZPEČNE. PRED POUŽITÍM SI VŽDY PREČÍTAJTE ÚDAJE NA OBALE A PRIPOJENÉ INFORMÁCIE O PRÍPRAVKU.

 

Číslo šarže a optimálny dátum spotreby: viď obal

Registrované na Ministerstve hospodárstva pre predaj v SR.